DIGITO

Hållbarhet

Med Digito vid er sida skapar vi en mer hållbara verksamhet

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

fn12

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat och miljö.

Därför lyder vårt motto – Vi är inte i mål förrän visitkorten är i mobilen istället för papperskorgen.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

fn15

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Därför har vi valt att plantera nya träd runtom i världen.